Convivint amb la pèrdua

En el nostre pas per la vida patim una gran quantitat de pèrdues, però ningú ens prepara per afrontar-les. Algunes d’aquestes pèrdues no les identifiquem com a tals, ni la societat ni...

info@especialistasmagazine.com